Participa amb un espai expositor

 

 

 

La reserva d'un espai a la fira s'haurà de fer a través d'aquesta mateixa pàgina web.

Per poder iniciar la contractació, cal estar registrat com a usuari de l'Àrea privada.

*La reserva inclou corrent elèctric fins a 1,1kw. Si es necessita més potència, s'ha de contractar a part

*És necessari portar un allarguis de 15m mínim amb connexió tipus Cetac

*És estrictament obligatori vestir-se d'acord amb l'estètica medievalDe l'1 de juliol al 23 de setembreEnviament de sol·licituds per poder participar a la fira.

Fins el 25 d'octubre: Notificació per part de l'organització de l'acceptació o denegació de les sol·licituds.

Fins el 4 de novembre: Realització del pagament (pagament online amb targeta a la vostra àrea privada)

 Del 6 al 8 de desembre: de 10.00h a 20.00h

Dia 5 de desembre: de 9.00h a 19.00h

Dia 8 de desembre: a partir de les 20.00h i

Dia 9 de desembre: de 9.00h a 18.00h


Espai dedicat exclusivament als productes 100% artesanals a la Plaça de la Catedral. Els artesans participants han d’estar en possessió del Carnet d’artesà divulgatiu o professional i justificar mitjançant dossier gràfic la seva dedicació a un ofici inclòs en el repertori de famílies d’oficis artesans publicat per la Generalitat de Catalunya.

Requeriments:

* Aportar Carnet d’Artesà divulgatiu o professional vàlid

* Aportar vídeo del procés creatiu o dossier gràfic

* Anar vestits d’època medieval durant tots els dies del mercat

* Possibilitat d’oferir recreació artesanal in-situ

* 100% dels productes exposats han de ser produïts pel mateix artesà que fa la sol·licitud de l’espai.

 

TAVERNES mín.4m lineals

Zona 1: 1.497€ (metre extra: 467,30€)

Zona 2: 1.198€ (metre extra: 374,30€)

Zona 3: 898€ (metre extra: 280€)

ALIMENTACIÓ (embotit, formatge, pa i pastisseria)mín.3m lineals

Zona 1: 940€ (metre extra: 391€)

Zona 2: 751€ (metre extra: 313€)

Zona 3: 564€ (metre extra: 234€)

ALIMENTACIÓ (altres productes alimentaris) –mín.3m lineals

Zona 1: 562€ (metre extra: 391€)

Zona 2: 450€ (metre extra: 313€)

Zona 3: 337€ (metre extra: 234€)

ARTESANIA mín.3m lineals

Zona 1: 281,30€ (metre extra: 118€)

Zona 2: 225€ (metre extra: 94€)

Zona 3: 168€ (metre extra: 70,62€)

ESPAI 100% ARTESANAL (Plaça Catedral) -mín.3m lineals

Zona 1: 281,30€ (metre extra: 118€)

HERBESmín. 4m lineals

Zona 1: 884€ (metre extra: 276,60€)

Zona 2: 707€ (metre extra: 221€)

Zona 3: 530€ (metre extra: 166€)

*Tots els preu són sense IVA (10%)

Recordem als expositors que, pel sol fet d’exposar al Mercat Medieval Vic, entraran a formar part del Concurs de parades convocat per l'organització. La finalitat d'aquest concurs és la de premiar aquelles parades més ben valorades, atenent a criteris que atorgaran puntuació a diferents aspectes de l’espai expositiu, com poden ser les vestimentes, la decoració o els productes, entre d’altres.

Les 3 parades més ben valorades seran premiades amb bonificacions del 100%, 50% i 25% a les seves inscripcions al proper Mercat Medieval Vic.

Consulta aquí les Bases del ConcursUs recordem que tingueu preparada la documentació que caldrà adjuntar com a requisit obligatori durant el procés d'inscripció:

Fotografia/es de la parada

- Declaració Responsable, que us podeu descarregar aquí (escolliu model segons sector)

   * La declaració responsable ha de ser amb data de 2024

   * És indispensable que estigui signada pel titular de la sol·licitud i que coincideixi amb el titular del codi sanitari

Declaració Responsable sectors alimentació, tavernes i herbes 

Declaració Responsable sector artesania 
    

- Codi Sanitari *sectors Alimentació i Herbes

* El codi sanitari ha d’anar a nom del titular de la sol·licitud. Els expositors que no tinguin el codi sanitari a nom del titular, hauran de presentar el codi de venda ambulant. Si el codi sanitari és a nom d’una empresa, el titular de la sol·licitud hauria de ser la mateixa empresa.

- Acreditació de producció artesanal *sectors Alimentació i Artesania

* És necessari adjuntar còpia del carnet d’artesà. Si està en tràmit, cal presentar-ne la sol·licitud. En cas de no tenir-lo, és necessari adjuntar dossier gràfic explicatiu del procés de producció artesanal.