L’activitat firal de Vic aposta per la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic de la ciutat a través de la creació d’experiències de qualitat

30/04/2024
629

 

L’informe de l’activitat de Vicfires de 2023 comptabilitza l’organització d’11 fires i mercats i la contribució en 95 activitats externes, amb un pressupost general de 2.710.506 €

   
                 

Sota el títol “Creant bones experiències”, Vicfires presenta la memòria anual de l’activitat firal de la ciutat de Vic posant en valor la qualitat dels esdeveniments, a través dels quals la ciutat s’ha consolidat com a referent en l’àmbit firal, gràcies a fires destacades com el Mercat del Ram, el Mercat de Música Viva de Vic i el Mercat Medieval, i també a altres propostes firals més específiques com Lactium, la Fira de la Muntanya, la Fira de l’Energia i la Construcció Sostenible (FECS) o el Congrés BIT. Totes aquestes fires enriqueixen el calendari firal de la ciutat de vic, oferint espais d’intercanvi comercial que impulsen el desenvolupament econòmic i social de la ciutat i que captiven a públics diversos durant l’any.

Bet Piella, regidora d’Estratègia econòmica, Comerç i activitats, Cultura i llengua de l’Ajuntament de Vic i presidenta de Vicfires, apunta: “A Vic tenim tradició, expertesa i un equip consolidat per fer fires de qualitat tot teixint aliances amb sectors productius, vinculades al territori, sostenibles, amb innovació i diversitat d’expositors i experiències. Tenim el repte d’adaptar esdeveniments amb llarg recorregut i tradició als temps actuals amb noves tendències i contextos diferents, també la necessitat d’ajustar les fires més professionals als temps canviants que vivim i amb la voluntat de créixer qualitativament i superar-nos cada dia en benefici de la ciutat i la seva gent”.  

L’any 2023, Vicfires va organitzar 11 fires i esdeveniments, impulsant els 9 propòsits, alineats amb els valors i amb els objectius a llarg termini, per fer fires de qualitat i crear bones experiències. Segons l’últim informe de l’activitat firal de la ciutat de Vic, l’any 2023, els esdeveniments organitzats i acollits per Vicfires van ser: Trufforum, Fira de l’Energia i la Construcció Sostenible (FECS), Vic Slot Clàssic, Congrés BIT, Mercat del Ram, Lactium, Mercat de Música Viva de Vic, Fira de la Muntanya, La Prèvia del Medieval, Mercat Medieval, Fira d’Artesans de Nadal. L’entitat també va contribuir en l’organització de 6 esdeveniments d’altres entitats i va acollir 89 activitats externes, 12 organitzades al recinte firal i 77, a l’Edifici El Sucre. El pressupost general de Vicfires per a la gestió i l'organització del mapa firal del 2023 va ser de 2.710.506 €.  

Un dels propòsits de Vicfires és crear fires amb sentit a la nostra comarca i promocionar i desenvolupar econòmicament la ciutat. Per fer la valoració, des de l’ens s’han portat a terme quatre estudis d’impacte focalitzats en la Fira de l’Energia i la Construcció Sostenible (FECS), el Mercat del Ram, el Mercat de Música Viva de Vic i el Mercat Medieval, que han permès tenir dades econòmiques rellevants. La més significativa ha estat l’impacte econòmic del Mercat Medieval, és a dir, el diner que s’estima que mou la fira arriba a 38.323.273 €.  

Vicfires ha fet un pas significatiu cap a la sostenibilitat amb la creació del Pla de Sostenibilitat, que té com a objectiu principal crear i gestionar eficientment i de manera responsable els esdeveniments per tal que siguin sostenibles en tot el procés, des del disseny fins a la implementació de la fira. Això significa minimitzar els impactes negatius ambientals, socials i econòmics, i deixar un llegat positiu a la comunitat. L’any 2023 s’han implementat 42 accions transversals aplicables a totes les fires i 142 accions puntuals.  

Actualment les fires i els mercats són molt més que una exposició d’oferta comercial. Es busca dissenyar fires amb una proposta de valor rellevant que sovint desperten, al visitant i al mateix expositor, noves mirades que fan viure experiències satisfactòries valorades per la persona visitant amb un 8,3. També impactar el desenvolupament personal i professionals dels visitants a les fires que, en aquest sentit, han tingut accés a 518 jornades i activitats de diferents característiques, i també contribuir a la cohesió social i generació d’espais inclusius a través de 12 activitats inclusives als espais firals.  

Tot això és possible gràcies a la llarga trajectòria de fires i mercats que ha propiciat tenir, actualment, un equip consolidat amb dotze persones, de les quals 9 són dones i 3 homes, de diferents perfils, que està en constant formació per tal d’oferir al màxim i construir fires de qualitat a la ciutat de Vic. 

 

Bones pràctiques en ODS

Vicfires contribueix al compliment de l’Agenda 2030 a través dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Les iniciatives i experiències generades més rellevants i que han afavorit l’assoliment dels ODS són: 

“Fem Circular” el material de les nostres fires. Es dona una nova vida al material utilitzat a la fires, reduint així l’impacte ambiental i fomentant un model econòmic més sostenible i resilient. 

Primera trobada d’artesans i artesanes a la Fira de l’Energia i la Construcció Sostenible, a través del qual es busca mostrar com crear ciutats més segures, resistents i sostenibles per a tots i totes. 

Visual thinking per comunicar la 2a edició del Congrés BIT, una acció que millora l’eficàcia de la comunicació, facilitant la comprensió de conceptes de manera visual a tots els participants del congrés. 

1a Mostra expositiva d’empreses de serveis locals per tal de promoure el creixement econòmic local. 

Primer concurs Millor Pastís de Formatge Català amb l’objectiu de contribuir a valorar els productes locals i fomentar la seva producció i consum. 

Concerts inclusius amb la llengua de signes amb la finalitat d’oferir música més accessible per a les persones amb discapacitat auditiva, fent-la inclusiva mitjançant la interpretació en llengua de signes i altres recursos. 

Alumnes de l’Escola Estel fent pràctiques a la fira per tal de proporcionar oportunitats d’aprenentatge i integració laboral per a estudiants amb necessitats especials dins de la comunitat educativa local. 

Mesurem el malbaratament alimentari del Mercat Medieval centrat en la reducció el malbaratament alimentari, l’ús eficient dels recursos i la promoció d’una gestió sostenible. 

 

Els reptes de futur  

En els propers reptes i els nous objectius a assolir per aquest 2024, Vicfires està treballant per assolir els següent propòsits: 

Igualtat de gènere: accions transversals per aplicar a totes les fires per donar visibilitat a les dones en tots els sectors econòmics, aconseguint així la paritat en les programacions i equips. 

Energia neta i assequible: aconseguir reduir els punts de llum amb grups electrògens que utilitzin carboni, i substituir-los per connexió a la xarxa o bé per generadors més sostenibles. 

Treball digne i creixement econòmic: aconseguir més complicitats dels sectors econòmics implicats en cada fira per aconseguir més finançament i, així, fer-la créixer i promocionar-la en tots els nivells. 

Indústria, innovació i infraestructures: invertir en innovació és fonamental per continuar contribuint en el desenvolupament econòmic. Treballar constantment per repensar, planificar estratègicament i innovar per adaptar cada esdeveniment a les necessitats del moment. 

Reducció de les desigualtats: fer fires plenament inclusives, treballant juntament amb la Taula de Diversitat de l’Ajuntament de Vic, per identificar mancances i debilitats i trobar solucions adaptades a totes les realitats. 

Acció climàtica: mesurar el nostre impacte a nivell de residus i minimitzar-lo fins a aconseguir crear esdeveniments amb residu 0. Es tracta de millorar la gestió de les deixalles de les empreses expositores i els residus generats per la fira a nivell transversal.

  

Compartir