Coneix els Ponents | Biogàs

 

 

Marta Morera Marcé

Directora de l'Institut Català d'Energia, organisme de la Generalitat de Catalunya per a la promoció de l'eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables. Llicenciada en Ciències Ambientals, especialitat en Gestió i Planificació Ambiental per la Universitat de Girona i Màster en Energia pel desenvolupament sostenible, energies renovables i estalvi eficiència energètica de la UPC. 

Xavier Flotats Ripoll


Enginyer Industrial i professor emèrit de la UPC. Expert en dejeccions ramaderes, enginyeria ambiental, processos biològics de tractament, residus orgànics. 

   

Jordi Serra

Llicenciat en Dret per la UB i diplomat per ESADE en Funció General en les Administracions Públiques, i Alta Direcció d'Empreses per l'IESE-PADE. Des del 2008 que va iniciar la seva trajectòria en l'impuls de la biomassa a Catalunya. Realitza projectes estratègics per a la transició energètica, tant per administracions públiques com per organitzacions empresarials.

   

Belén Fernández

Investigadora del Programa de Sostenibilitat en Biosistemes de l'IRTA des del 2012. La seva recerca s'emmarca en les ciències ambientals, la biotecnologia i l'enginyeria química. Té una àmplia experiència en el desenvolupament i demostració de (bio)processos de valorització de residus orgànics a escala de laboratori i demostració. Ha participat en 15 projectes competitius públics nacionals/UE, així com en diversos contractes de recerca privats. Actualment, està enfocada a la valorització de residus agroindustrials per a energia renovable (biogàs) i recuperació de nutrients (productes fertilitzants orgànics, compostatge), així com a la implementació d'estratègies de mitigació d'emissions gasoses (a nivell de finca). I molts altres porjectes actualment en desenvolupament.

 

Juan Ramón Morante

Des de 1985 és catedràtic de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona. Des de 2009 és director de l'àrea de materials avançats per l'energia de l'Institut d'Investigació en Energia de Catalunya, IREC i des de finals de 2015 és director de l'Institut públic d'Investigació.

 

Mabel Mora

Enginyera química, màster en Estudis Ambientals i doctorada en Ciències Tecnològia Ambientals. Líder de la línia de recerca en Tecnologies Ambientals i Bioeconomia Circular del Centre Tecnològic BETA. La seva formació és en el camp del tractament i valorització d'emissions gasoses, especialment el biogàs i els gasos de combustió. Actualment, coordina un equip d'investigació que desenvolupa tecnologies per tractar i valoritzar els efluents residuals sòlids, líquids i gasosos, principalment en activitats agroindustrials, per a obtenir productes de valor afegit, energia o residus menys nocius.

 

Arturo Daudén

Coordinador de projectes del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA).

 

Òscar Carretero

COO ECOTEC

 

 

 

Màrius Aguirre

Enginyer de Forests i màster en energies renovables. Més de 10 anys d'experiència a empreses líders a Alemanya en el camp de les bioenergies, especialment biogàs, com a enginyer comercial a EEUU, Europa oriental, França, Iberia i Llatinoamèrica.

 

Narcís Margall

Llicenciat en ADE i MBA per ESADE. Director de l'oficina Comercial de Dinamarca a Barcelona fins el 31 de desembre de 2021. Més de 20 anys d'experiència al Ministeri d'Assumptes Exteriors de Dinamarca, assessorant a empreses daneses en les seves activitats al mercat espanyol. Durant els darrers 20 anys ha desenvolupat una activitat continuada en el sector de les tecnologies mediambientals, destacant la tasca en promoure el model danés de biogàs.

 

 

Jaume Vicens

Director tècnic de l'empresa APERGAS, empresa dedicada al disseny, construcció i explotació de plantes de Biogàs. APERGAS va construir la seva primera planta de biogas l'any 2009 a SAT Sant Mer (Sant Esteve de Guialbes) i a l'actualitat explota quatre plantes a Catalunya, tant per la producció d'energia elèctrica amb motors de cogeneració com per producció de biometà, utilitzant purins de bestiar vacú i porcí i amb codigestió de residus orgànics.

 

 

Rubén Masnou

Enginyer Tècnic Agrícola especialitzat en Explotacions Agropecuàries. Ha treballat de Enginyer Tècnic Agrícola en diferents àmbits: Tècnic, Comercial, Medi Ambient, col·laborador de l'Administració, Estudis de Fertilització i Millores en la Gestió de la Fertilització amb purins, Comitès Tècnics...Des del març de 2016 és responsable del Departament Tècnic Agropecuari i Medi Ambient de la Cooperativa AGROPECUARIA CATALANA, SCCL. (AGROCAT) situada a Sant Fruitós de Bages. 

 

Remei Aldrich

Enginyera química que treballa en l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, concretament en l'Àrea d'Energia. Ha participat en l'impuls, contractació i seguiment de més de 70 projectes energètics municipals, des de l'àmbit de l'eficiència energètica i la producció tèrmica renovable amb biomassa. Actualment treballa en la dinamització de projectes de comunitat energètica on la font renovable és el biogàs.

 

 

banercongresbit