Pedalada familiar Osoning

Vine a la Pedalada Familiar de la Fira de la Muntanya 2023!

 

 

 


DIFERENTS RECORREGUTS, adaptats a tots els participants
:

Recorregut de 5km
Recorregut de 10km

Recorregut de 20km (també per Ebikes)

 
  > ENTRA AL MAPA

Avituallament a mig recorregut i entrepà de botifarra al final!

 

PREUS INSCRIPCIONS 

Infant 10€
Adult 12€
Adult + infant 15€
Família 
20€

Cada inscripció inclou:
   - avituallaments durant el recorregut
   - entrepà de botifarra al final
   - accés gratuït a la fira pel dia de la pedalada
   - Podrás deixar la bicicleta a l'aparcament reservat per a les participants a la Pedalada Familiar!
RECORDEU, el dia de la Pedalada és obligatori
:
 - Portar el casc
 - Presentar la teva inscripció 
 - DNI i
 - Carnet de Federat (participants federats/des)

* Si no pots venir a la Pedalada, l’organització retornarà l’import corresponent, sempre i quan sigui per causa justificada i es notifiqui per escrit a fires@vic.cat 24h abans de l’inici de la Fira